در فیلم پیش رو نحوه ریست ایسیو موتور خودرو جنسیس کوپه مدل 2011 را با استفاده از دستگاه جی اسکن ملاحظه می کنید. با انجام این ریست کلیه مقادیری که در حافظه ایسیو موتور خودرو به صورت موقتی ثبت شده است به مقادیر استاندارد کارخانه برگشته و بعد از هر گونه تعمیراتی بر روی موتور و یا تعویض قطعات باید این عملیات انجام شود تا موتور خودرو نرم و به درستی کار کند ونوسانات دور آرام حذف شود.

دقت نمایید که برای انجام این عملیات دقیقا طبق دستورالعمل دستگاه پیش بروید و زمانبندی را کاملا رعایت فرمایید.