در فیلم پیش رو نحوه ی ریست ایسیو موتور خودروی هیوندایی وراکروز مدل 2011 را با دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید، توصیه می گردد این عملیات پس از انجام تعمیرات یا تعویض قطعات سیستم سوخت و جرقه انجام شود تا مقادیر یونیت موتور ریست شده و به حالت اولیه باز گردد، همچنین این عملیات باید پس از شستشو و سرویس دریچه ی گاز برقی انجام شود تا دریچه گاز تعریف شود و دور آرام موتور تنظیم گردد. برای اجرای این کاربرد باید قسمت عملیات ویژه ی موتور را انتخاب کرده و گزینه ی ” تنظیم مجدد شناسایی اتوماتیک ماژول کنترل پاورترین” را بزنید و طبق دستورات دستگاه پیش بروید و زمانبندی ها رو به دقت رعایت فرمایید.