ریست ایسیو موتور

معمولا در خودرو هایی که دارای یونیت کنترلی موتور هستند باید پس از سرویس، تعمیرات و تعویض قطعات موتور عملیات ریست ایسیو موتور را انجام داد. با انجام این عملیات کلیه مقادیر ثبت شده در یونیت موتور به مقدار اولیه باز می گردند و باعث کارکرد صحیح و نرم موتور می شوند. لازم به ذکر است پس از انجام عملیاتی همچون شستشو یا تعویض دریچه ی گاز نیز باید این عملیات انجام شود، درغیر این صورت دور موتو ر بالا می ماند.

در فیلم پیش رو، نحوه ی ریست ایسیو موتور خودروی کیا اوپیروس مدل 2009 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید. برای انجام این عملیات پس از انتخاب خودرو در دیاگ جی اسکن باید وارد قسمت موتور و عملیات ویژه مربوط به آن شوید و ریست ایسیو موتور را انجام دهید.