در فیلم پیش رو، نحوه ی ریست ایسیو موتور خودروی کیا اوپیروس مدل 2009 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، انجام این عملیات پس از تعمیرات بر روی سیستم سوخت وجرقه یا شستشو و سرویس دریچه ی گاز برقی توصیه می گردد، اگر انجام این عملیات به صورت صحیح انجام نپذیرد، دور موتور در دور آرام به صورت صحیح تنظیم نمی شود و نوسان خواهد داشت.برای انجام این کار باید به منوی عملیات ویژه ی موتور وارد شوید.