پس از انجام تعمیرات مکانیکی و الکتریکی بر روی گیربکس، تعویض روغن گیربکس و یا به منظور حل برخی مشکلات نرم افزاری که در تعویض دنده ها ایجاد اختلال و یا ضربه می کند لازم است که ریست ایسیو گیربکس را با استفاده از جی اسکن انجام دهید، با انجام این عملیات مقادیر تطبیقی گیربکس ریست شده و به حالت اولیه باز می گردد.

گاهی اوقات گیربکس کاملا سالم است و هیچ خطا و مشکلی ندارد و روغن گیربکس هم مناسب و اندازه می باشد، اما اختلالاتی در کارکرد گیربکس و تعویض دنده ها وجود دارد.

همچنین انجام این ریست در سرویس های دوره ای خودرو نیز توصیه می گردد.