در فیلم پیش رو نحوه ی ریست ایسیو گیربکس خودروی سوناتا yf مدل 2014 را با دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید.انجام این عملیات پس از تعویض روغن گیربکس، تعمیرات گیربکس یا تعویض قطعات برقی گیربکس توصیه می شود، برای این منظور در دستگاه جی اسکن باید قسمت عملیات ویژه یا special function یونیت گیربکس را انتخاب کنید و گزینه ی ریست مقادیر اولیه ی گیربکس را بزنید.