ریست ایسیو گیربکس

معمولاً بعد از انجام تعمیرات بر روی گیربکس و یا تعویض روغن آن، باید برای درست کار کردن آن عملیات ریست ایسو گیربکس را انجام داد. با انجام این عملیات کلیه مقادیر گیربکس به حالت اولیه خود باز می گردند و باعث می شوند تعویض دنده ها به نرمی و بدون ضربه انجام شوند.
در فیلم پیش رو نحوه ی ریست ایسیو گیربکس خودروی هیوندایی توسان مدل 2017 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، همانطور که می دانید، این عملیات باید بعد از انجام تعمیرات گیربکس و یا تعویض روغن آن انجام شود تا مقادیر یونیت گیربکس به حالت اولیه باز گردد و تعویض دنده ها به نرمی و بدون ضربه انجام شود، این کار را باید در منوی عملیات ویژه ی ایسیو گیربکس انجام دهید.