در این فیلم روش ریست ایسیو گیربکس هیوندایی جنسیس کوپه مدل 2011 را با دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید،این عملیات پس از تعویض روغن و یا باز و بست و تعمیرات گیربکس اتوماتیک توصیه می شود. با انجام این ریست به وسیله دیاگ جی اسکن، مقادیر گیربکس به حالت اولیه باز می گردد.هر زمان که تعویض دنده با همراه با تقه و ضربه بود، یا شیفت دنده با تاخیر و به صورت غیر عادی انجام می شد، انجام این عملیات پیشنهاد می گردد.گیربکس اتوماتیک این خودرو چون ساخت شرکت ZF آلمان است، روش ریست آن که با دستگاه جی اسکن انجام می شود، با خودروهای دیگر متفاوت است، به این صورت که باید دنده در حالت R باشد و پدال گاز را تا انتها فشرده نگه داریم.