در فیلم پیش رو نحوه ی ریست ایسیو گیربکس خودروی کیا اوپیروس مدل 2009 با دیاگ جی اسکن را مشاهده می کنید، انجام این عملیات بعد از تعویض قطعه ای از گیربکس و یا تعویض روغن گیربکس اتوماتیک توصیه می گردد، با انجام این عملیات مقادیر تطبیقی یونیت ریست شده و به حالت اولیه باز می گردد و تعویض دنده ها و عملکرد گیربکس نرم تر و دقیق تر می شود.برای انجام این عملیات باید از قسمت عملیات ویژه ی گیربکس اقدام کنید.