8448_st1280_089

در فیلم پیش رو نحوه ی انجام ریست سرویس های دوره ای خودروی BMW 528i مدل 2014 را مشاهده می کنید، همانطور که مشاهده می کنید، برای انجام ریست سرویس های دوره ای این خودرو با دستگاه جی اسکن باید از منوی عملیات ویژه یا Special function ، گزینه ی CBS reset را انتخاب کنید، در این منو ریست سرویس های روغن موتور، لنت های ترمز ، روغن موتور و دیگر سرویس ها را می توانید انجام دهید و تعداد دفعات ریست ها رو ببینید.