در فیلم پیش رو نحوه ی ریست سنسور زاویه فرمان خودروی اپل آسترا مدل 2014 را با دستگاه دیاگ جی اسکن را مشاهده می کنید.این عملیات باید زمانی انجام شود که فرمان کاملا مستقیم قرار دارد اما در دستگاه دیاگ عدد پارامتر سنسور زاویه ی فرمان صفر نیست و چراغ اخطار سیستم ESP روشن می شود و خطای عدم کالیبره ی سنسور زاویه فرمان را نشان می دهد.با انجام این کار عدد سنسور زاویه فرمان صفر می شود و مقادیر آن ریست می گردد.