در فیلم پیش رو، نحوه ی ریست سنسور شتاب کیا اپتیما 2013 را با جی اسکن مشاهده می کنید، در زمانی که چراغ اخطار سیستم ESP روشن شده است و خطای عدم کالیبره ی سنسور شتاب را دارید باید این عملیات را انجام دهید، از کالیبره خارج شدن سنسور شتاب، می تواند به دلیل تصادف، ضربه ی ناگهانی ، دست اندازهای شدید یا پاک شدن حافظه ی یونیت ESP ناشی از قطع جریان برق یا نوسانات جریان باشد.