سنسور شتاب

سنسور شتاب یا جی سنسور در خودرو وظیف سنجش مقدار شتاب در جهت های مختلف را دارد و این اطلاعات را در اختیار یونیت کنترل پایداری خودرو قرار می دهد تا این یونیت بتواند تحلیل دستی از وضعیت خودرو و نیروهای وارده بر آن داشته باشد. تنظیم نبودن این سنسور باعت روشن شدن چراغ ESP می شود. برای کالیبره و صفر نمودن مقدار سنسور شتاب باید با استفاده از دستگاه دیاگ قدرتمند جی اسکن و قرار دادن خودرو در سطح صاف مجدداً مقادیر این سنسور را به صفر تغییر داد. اگر عملیات کالیبره کردن انجام نشود و یا درست اجرا نگردد خطای عدم کالیبره به نمایش در خواهد آمد و چراغ ESP روشن خواهد ماند.

این سنسور می تواند در اثر تصادف، ضربه ناگهانی، دست انداز های شدید، پاک شدن حافظه ایسیو ناشی از قطع جریان تغذیه ایسیو و مواردی از این قبیل از کالیبره بودن خارج گردد. در فیلم پیش رو، نحوه ی ریست سنسور شتاب کیا اپتیما 2013 را با جی اسکن مشاهده می کنید. برای انجام این عملیات باید پس از انتخاب خودرو وارد منوی عملیات ویژه مربوط به یونیت ESP شوید و از این قسمت ریست سنسور شتاب جی را انتخاب کنید و با رعایت کامل شرایط (خودرو در سطح صاف باشد، بار اضافی بر روی خودرو نباشد و…) این ریست را انجام دهید و سپس با مراجعه به قسمت پرامتر ها مقدار آن را چک کنید تا از کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید.