در فیلم پیش رو نحوه ی ریست مقادیر سنسور شتاب خودروی اپل آسترا مدل 2014 را با دستگاه دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید، زمانی که خودرو در سطح کاملا صافی قرار دارد و بار و سرنشین داخل خودرو قرار ندارد، باید مقدار پارامتر سنسور شتاب صفر باشد. در غیر اینصورت نیاز است که مقادیر سنسور شتاب را با دستگاه دیاگ جی اسکن ریست کنید، عدم انجام این کار احتمال روشن شدن چراغ ESP را در پی دارد.