در فیلم پیش رو نحوه ی ریست چراغ سرویس روغن خودروی آئودی A8 کواترو مدل 2006 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، لازم به ذکر است که روند توضیح داده شده در این فیلم برای ریست چراغ سرویس تمام مدل های آئودی، فولکس،پاسات و اشکودا که ریست چراغ سرویس آن ها با دستگاه انجام می شود صادق است و می توانید از این روش برای انجام این عملیات استفاده کنید و ریست روغن، لنت های ترمز ، بازرسی خودرو و غیره را انجام دهید.