در فیلم پیش رو نحوه ی ریست چراغ سرویس خودروی BMW سری 5 مدل 2002 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید،  کد اتاق این خودرو E39 می باشد و توسط دستگاه جی اسکن می توانید، سرویس های مربوط به روغن موتور، فیلترها، لنت های ترمز و غیره را انجام دهید و چراغ سرویس صفحه آمپر را به راحتی خاموش کنید.