یونیت Gateway

در برخی از خودرو های تویوتا یونیتی وجود دارد با نام Gateway، که این یونیت وظیفه دارد تا ارتباط بین دیگر یونیت های موجود در خودرو را نظارت و تأمین کند. این یونیت در واقع نوعی گذرگاه می باشد که یونیت های دیگر از طریق آن با هم در ارتباط هستند. در فیلم پیش رو نحوه ی ریست یونیت Gateway تویوتا لندکروزر مدل 2009 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید. با انجام ریست کلیه مقادیر ذخیره شده در این یونیت به مقدار صفر باز می گردند و یونیت مجدداً با مقادیر صفر کار می کند.