در فیلم پیش رو نحوه ی ریست یونیت (GEM (Generic Electric Module یا کنترل یونیت داخل خودروی مزدا3 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، این یونیت، سیستم های داخل اتاق مانند: روشنایی، قفل، شیشه بالابر ها و غیره را کنترل می کند، اگر اختلالی در یکی از این سیستم ها پیش بیاید، ممکن است با ریست یونیت GEM بتوانید این مشکل را بر طر ف کنید، این عملیات را می توانید از قسمت عملیات ویژه ی یونیت GEM انجام دهید.