دیاگ جی اسکن دو VMI یا مجهز به اسیلسکوپ، مولتی متر و شبیه ساز سنسور، قابلیت شبیه سازی سیگنال سنسور های مختلف خودرو را دارا می باشد، در فیلم پیش رو شبیه سازی سنسور میل سوپاپ را مشاهده می کنید، چون سنسور میل سوپاپ از نوع اثر هال و با خروجی دیجیتال است، پس بنابراین باید سیگنال پالس را برای شبیه سازی این سنسور انتخاب کنیم، همانطور که مشاهده می کنید، با افزایش فرکانس خروجی دور موتور بالاتر می رود.

باتشکر از همکار گرامی آقای روشنی برای ارسال این فیلم آموزشی.