در دستگاه جی اسکن دو مجهز به پک VMI یا به صورت عامیانه اسیلسکوپ دار، شما قابلیت شبیه سازی سنسورها را دارید، همانطور که در فیلم مشخص است، جی اسکن سه مدل سیگنال مختلف را برای شبیه سازی در اختیار شما قرار می دهد، پالس، ولتاژ و دیوتی، در این فیلم چون قصد شبیه سازی سنسور کیلومتر را داریم و این سنسور از نوع اثر هال و خروجی دیجیتال و مربعی است، پس بنابراین ما نیز از گزینه ی پالس استفاده می کنیم.

فیلم آموزشی زیر مربوط به نحوه شبیه سازی سنسور کیلومتر خودروی سانتافه ی CM است، در این خودرو صفحه آمپر اطلاعات سرعت خودرو را از سنسور کیلومتر می گیرد،اما یونیت موتور و ABS اطلاعات سرعت را از سنسورهای چرخ می گیرند، این سنسور از نوع اثر هال است و درای سیگنال مربعی یا دیجیتال می باشد، پس برای شبیه سازی این سنسور در دستگاه جی اسکن گزینه ی پالس را انتخاب می کنیم.