پس از تعویض سنسور های فشار باد تایر، باید ID سنسورها را برای یونیت TPMS تعریف کنید، تا کنترل یونیت بتواند موقعیت سنسورها را تشخیص دهد و اطلاعات درستی را به راننده اطلاع دهد، در این فیلم نحوه ی وارد کردن ID سنسورها را با دستگاه Gscan مشاهده می کنید، دقت نمایید که ID سنسورها باید به صورت HEX وارد شود و 8 رقمی باشد، ولی معمولا ID که روی سنسور نوشته شده است به صورت 9 رقمی و DECIMAL است که باید به HEX تبدیل شود.