در فیلم پیش رو منوی سیستم تعلیق فعال خودروی جنسیس ECS را با دستگاه جی اسکن بررسی می کنیم، در قسمت عملیات ویژه ی این یونیت امکان تست فشار سیستم، عملیات پر کردن باد مخزن، کالیبره کردن سنسورهای ارتفاع خودرو،کنترل تنظیم ارتفاع خودرو و پیکره بندی اتوماتیک سیستم که باید پس از تعویض یونیت حتما انجام شود تا سیستم به درستی کار کند را مشاهده می کنید.در این فیلم هریک از منوهای عملیات ویژه ی یونیت ECS یا کنترل یونیت سیستم تعلیق فعال جنسیس را با دستگاه جی اسکن بررسی می کنیم و توضیح مختصری در مورد آن ها می دهیم.برای مطالعه ی بیشتر در مورد جزئیات این سیستم در خودروی جنسیس می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

آشنایی با سیستم تعلیق فعال جنسیس