در فیلم پیش رو با منوی عملیات ویژه ی موتور رنو داستر مدل 2015 با دیاگ جی اسکن آشنا می شویم، همانطور که مشاهده می کنید، در قسمت عملیات ویژه گزینه های مختلفی وجود دارد از جمله : تست کاتالیست و سنسور اکسیژن، تعریف دریچه ی گاز، ریست یونیت موتور، تعریف دندانه های فلایویل، اصلاح غلظت سوخت، قطع کردن سوخت و عملیات ویژه مربوط به خودروهایی که با سوخت اتانول یا الکل کار می کنند، که همه ی این موارد با جی اسکن قابل انجام است و در این فیلم سعی داریم  که عملیات های ویژه یونیت موتور رنو داستر 2015 را با دیاگ جی اسکن را برای شما شرح دهیم.