در فیلم پیش رو، عملیات ویژه ی یونیت گیربکس اتوماتیک BMW ایکس 5 مدل 2009 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، در این منو، ریست گیربکس اتوماتیک و تعریف اجزای مرتبط با گیربکس را می توانید انجام دهید.این عملیات را باید بعد از تعویض گیربکس، تعویض یونیت SZL،یونیت تریلر و غیره انجام دهید.