در فیلم پیش رو، عملیات ویژه ی گیربکس اتوماتیک BMW سری 5 مدل 2006 را با دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید، هر زمان که شما یونیت گیربکس اتوماتیک، مجموعه ی صفحه ساعت ( مکاترونیک) یا کل گیربکس را تعویض می کنید، نیاز است که تعریف آن را با جی اسکن انجام دهید، همچنین، در این منو قابلیت ریست مقادیر اولیه گیربکس و ریست پس از تعویض روغن گیربکس اتوماتیک رانیز می توانید انجام دهید.