از آپدیت ماه 5 سال 2016 به بعد، قابلیت جدیدی بر روی دستگاه جی اسکن دو اضافه شده است به نام پروتکل J2534، با استفاده از این ویژگی می توانید، برنامه ی اصلی عیب یابی toyota که techstream نام دارد را بر روی لب تاپ خود اجرا کرده و از جی اسکن به عنوان واسط یا اینترفیس برنامه ی تک استریم استفاده کنید، همچنین با استفاده از این پروتکل می توانید برنامه ی GDS2، شرکت GM آمریکا را نیز اجرا کنید.