در این فیلم نحوه ی عیب یابی و انتخاب خودروی GMC Terrain 2013 با دیاگ جی اسکن را مشاهده می کنید، همانطور که در فیلم توضیح داده شده است، از منوی GM می توانید گزینه ی automatic selection را انتخاب کنید تا جی اسکن vin خودرو و سایر مشخصات رابه صورت خودکار شناسایی کرده و پس از تایید توسط کاربر وارد منوی عیب یابی خودرو می شوید در این روش عیب یابی نیازی به وارد کردن مشخصات خودرو نمی باشد.