در فیلم پیش رو عیب یابی و عملیات ویژه ی خودروی رنو تلیسمان مدل 2017 را با دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید، جستجوی خودکار سیستم ها را با جی اسکن میزنیم و دستگاه 9 تا ایسیو را برای ما پیدا می کند، که دو تا از یونیت ها خطا دارد و همانطور که مشاهده می کنید، کدهای خطا با رنگ قرمز مشخص می شود.یونیت هایی که در کنار اسمشون علامت ستاره دارند، بدین معناست که عملیات ویژه دارند، برای مشاهده ی کلی منوی عملیات ویژه، باید گزینه ی لیست را بزنید تا فهرست کامل تمام عملیات ویژه ها را که با دیاگ جی اسکن می توانید انجام دهید را مشاهده کنید، دقت نمایید که عملیات ویژه ها شامل ریست، کالیبره، برنامه ریزی، مقداردهی و پروگرم ها می باشد.