در فیلم پیش رو عملیات ویژه و عیب یابی خودرو جیپ پاتریوت مدل سال 2012 را با جی اسکن مشاهده می کنید سیستم های این خودرو بسیار مشابه خودروی کرایسلر است چون خودرو های جیپ، دوج و کرایسلر دارای پلت فرم های مشترک می باشند. برای انتخاب این خودرو دو راه حل داریم یکی استفاده از منوی عمومی کن باس و دیگری انتخاب مدل خودرو به صورت دستی که در این ویدئو با استفاده از منوی عمومی کن باس اقدام به عیب یابی می کنیم