در این فیلم، عیب یابی و عملیات ویژه ی خودرو دوج رام 1500 مدل 2013 را مشاهده می کنید، برای انتخاب منوی عیب یابی این خودرو دو راه وجود دارد. 1) استفاده از گزینه ی (General (can bus در منوی دوج که در این حالت نیازی به انتخاب مشخصات خودرو وجود ندارد. 2) انتخاب دستی خودرو از منوی دوج، و انتخاب گزینه ی RAM 1500.
همانطور که در این فیلم مشخص است، دستگاه جی اسکن پوشش بسیار خوبی از پارامترها و عملیات ویژه ی این خودرو دارد.