در این فیلم شما با عیب یابی خودروی Ford F150 آشنا می شوید و مشاهده می کنید که چطور با دستگاه Gscan وارد منوی این خودرو بشوید و به بررسی پارامتر های آن بپردازید. همانطور که می دانید با بررسی پارامتر ها به صورت عددی و گراف در دستگاه جی اسکن می توانید، عیب خودرو را شناسایی کرده و نسبت به رفع آن اقدام نمایید. همانطور که در فیلم مشاهده می کنید، دستگاه جی اسکن سرعت عکس العمل خیلی بالایی دارد و اطلاعات پارامترها را چه به صورت عددی و چه به صورت گراف به صورت لحظه ای و بودن مکث به شما نمایش می دهد.