در فیلم پیش رو نحوه ی عیب یابی و عملیات ویژه ی خودروی مرسدس E250 مدل 2016 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، همانطور که در فیلم توضیح داده می شود، برای انتخاب این خودرو باید از منوی مرسدس و کلاس E، کد اتاق W212 را انتخاب کنید. در این فیلم، کل یونیت های این خودرو را جستجو می کنیم و عملیات ویژه ی هر کدام را بررسی می کنیم و سپس عملیات ویژه ی موتور، گیربکس اتوماتیک و یونیت ISM را مشاهده می کنیم.

Summary
عیب یابی و عملیات ویژه ی مرسدس بنز E250 مدل 2016
Title
عیب یابی و عملیات ویژه ی مرسدس بنز E250 مدل 2016
Description

در فیلم پیش رو نحوه ی عیب یابی و عملیات ویژه ی خودروی مرسدس E250 مدل 2016 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، همانطور که در فیلم توضیح داده می شود، برای انتخاب این خودرو باید از منوی مرسدس و کلاس E، کد اتاق W212 را انتخاب کنید. در این فیلم، کل یونیت های این خودرو را جستجو می کنیم و عملیات ویژه ی هر کدام را بررسی می کنیم و سپس عملیات ویژه ی موتور، گیربکس اتوماتیک و یونیت ISM را مشاهده می کنیم.