در فیلم پیش رو، عیب یابی و عملیات ویژه ی موتور خودروی هوندا آکورد 2013 را با دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید، این خودرو داخل آب افتاده است و خیلی از سیستم های آن آسیب دیده است که با استفاده از دیاگ جی اسکن این خودرو را عیب یابی کرده ایم و بسیاری از سیستم ها راه اندازی شده است و توانستیم موتور آن را روشن کنیم،  در این فیلم وارد منوی موتور می شویم، کدهای خطا، پارامترها و عملیات ویژه ها را بررسی می کنیم و در ادامه ریست یونیت موتور را می زنیم تا مقادیر موتور به حالت اولیه بازگردد.