در دستگاه دیاگ جی اسکن دو منویی به نام ابزار ها یا UTILITY وجود دارد که یک سری امکانات و محاسبه گرهای خاص را در اختیار شما می گذارد، این قابلیت ها شامل: تست شبکه ی خودرو، ماشین حساب، تبدیل واحد، محاسبه گر عملیات ویژه، دیکشنری کلمات مخفف خودروها و جستجوی توضیح کدهای خطای OBD می باشد، این منو یک ابزار کمکی می باشد که امکانات زیادی را در اختیار تعمیرکاران قرار می دهد.تست شبکه ی خودرو یکی از قابلیت های پرکاربرد این منو می باشد که در مواردی که احتمال خرابی یا قطعی شبکه ی خودرو وجود دارد، می توان با استفاده از این گزینه آن را چک کنید.