در فیلم پیش رو نحوه ی هواگیری یونیت ABS خودروی MVM 315 H را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، همانطور که در فیلم توضیح داده می شود، برای هواگیری یونیت ABS وارد منوی عملیات ویژه ی آن می شویم، ابتدا یک بار هواگیری را با دستگاه انجام می دهیم، و سپس هواگیری دستی را انجام می دهیم تا هوایی که در مدار جمع شده است را خارج کنیم، برای این که هواگیری به درستی انجام شود، باید مراحل را به دقت انجام دهیم.

_1337698946_2015-12-27