کالیبراسیون سنسور زاویه فرمان جنسیس

در این فیلم، نحوه ی کالیبره کردن سنسور زاویه ی فرمان خودروی جنسیس مدل 2010  با دستگاه جی اسکن را مشاهده می کنید، برای انجام کالیبراسیون سنسور زاویه فرمان باید وارد قسمت عملیات ویژه ی یونیت ESP یا کنترل پایداری شویم، اگر کالیبره ی سنسور زاویه ی فرمان بهم بخورد، چراغ اخطار ESP روشن می شود و سیستم کنترل پایداری غیرفعال شده و ممکن است خودرو در سر پیچ ها گاز نخورد و پایداری خود را از دست بدهد.این عملیات پس تعویض سنسور و ساعتی فرمان باید انجام شود.