در فیلم پیش رو نحوه ی کالیبره ی سنسور ز اویه فرمان خودروی هیوندایی i30 مدل 2010 را با دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید، اگر کالیبره ی سنسور زاویه ی فرمان به درستی انجام نشده باشد، چرا اخطار ESP روشن می شود و خطای عدم کالیبره را در منوی ESP مشاهده خواهید کرد، برای تست کارکرد سنسور زاویه ی فرمان باید، داخل پارامترهای یونیت ESP عدد زاویه ی سنسور را بررسی کنید و تغییرات آن را با چرخش فرمان مشاهده کنید.