در فیلم پیش رو، نحوه ی کالیبراسیون سنسور زاویه فرمان خودروی کیا اسپورتیج مدل 2014 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، دقت نمایید که در خودروهایی که مجهز به فرمان برقی می باشند، برای کالیبره ی سنسور زاویه فرمان باید از منوی عملیات ویژه ی یونیت EPS یا فرمان برقی اقدام کنید، به شرایطی که دستگاه جی اسکن به شما می گوید، دقت کنید، در غیر اینصورت کالیبره ی سنسور زاویه فرمان به درستی انجام نخواهد شد.

این خودرو مجهز به فرمان برقی می باشد و برای کالیبره ی سنسور زاویه فرمان باید از منوی عملیات ویژه ی فرمان برقی یا EPS، گزینه ی ASP calibration یا کالیبره ی سنسور زاویه فرمان را انتخای کنید، در سایر خودروها که فرمان برقی ندارند، برای کالیبره ی سنسور زاویه ی فرمان باید از منوی عملیات ویژه ی یونیت کنترل پایداری یا ESP اقدام کنید.