در این فیلم نحوه ی کالیبراسیون سیستم تعلیق خودروی هیوندایی جنسیس را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، پس از انجام تعمیرات بر روی سیستم تعلیق جنسیس یا تعویض قطعات آن، سیستم از کالیبره خارج می گردد وکد خطای C1620 بر روی سیستم ECS می افتد، برای کالیبره کردن این سیستم باید هیچ کد خطایی به جز C1620 موجود نباشد و فشار و جرم هوای داخل سیستم به اندازه ی کافی و استاندارد باشد.دقت نمایید که برای کالیبراسیون سیستم تعلیق جنسیس باید فشار باد مخزن بیش از 7.5 بار باشد و جرم هوای سیستم (system air mass) باید 93 تا 122 bar-L باشد و هیچ کد خطایی به جز خطای کالیبره در سیستم موجود نباشد.برای آشنایی با سایر منوهای عملیات ویژه سیستم تعلیق جنسیس می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

عملیات ویژه ی سیستم تعلیق فعال جنسیس با جی اسکن