در فیلم پیش رو نحوه ی ریست سنسور زاویه فرمان خودروی هیوندایی توسان TL مدل 2017 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، همانطور که می دانید اگر سنسور زاویه فرمان به درستی کالیبره نشود، چراغ اخطار ESP روشن می شود و این سیستم از کار می افتد و خطای مربوط به کالیبره را هم روی دستگاه مشاهده می کنید، اگر این سنسور به درستی کالیبره شود، زمانی که فرمان چرخ ها نیز صاف باشد، پارامتر این سنسور باید صفر باشد.