در فیلم پیش رو نحوه ی کالیبراسیون سنسور زاویه ی فرمان کیا اپتیما مدل 2013 را جی اسکن مشاهده می کنید، در صورتی که کالیبره ی این سنسور بهم بریزد، چراغ ESP روشن می شود و خطای عدم کالیبره ی سنسور را خواهیم داشت، گاهی اوقات این خطا به علت خرابی فنر ساعتی فرمان رخ می دهد و چراغ اخطار ESP را روشن می کند و حتی با چرخاندن فرمان هم پارامتر سنسور تغییر نمی کند.بعد از کالیبره ی سنسور هم پارامتر آن صفر می شود.