در فیلم پیش رو نحوه ی کالیبراسیون سیستم LDWS یا هشدار خروج از بین خطوط هیوندایی گرند سانتافه مدل 2016 را با دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید،یونیت و دوربین این سیستم روی شیشه ی جلو و پشت آیینه ی وسط قرار دارد. هر زمان که شما شیشه یا یونیت را تعویض می کنید یا یونیت و پایه ی آن را مجددا نصب می کنید، نیاز است که کالیبره ی این سیستم را با جی اسکن انجام دهید، در غیر اینصورت، سیستم از کار می افتد.