در فیلم پیش رو، نحوه ی کدینگ انژکتور BMW سری هفت مدل 2011 را با دستگاه جی اکن مشاهده می کنید، در خودروهایی که مجهز به موتور GDI یا تزریق مستقیم هستند، پس از تعویض یونیت موتور یا ایسیو موتور لازم است که انژکتورها را کدکنید تا مقدار پاشش آن ها دقیقا متناسب با درخواست یونیت موتور باشد، اگر این عملیات به درستی انجام نشود، چراغ اخطار موتور روشن می شود و موتور به درستی کار نمی کند.