کدینگ انژکتور: در خودرو های بی ام و که دارای موتورهای تزریق مستقیم GDI هستند هنگامی که یونیت موتور آن ها یا همان DME تعویض گردد باید انژکتور ها را برای سیستم مجدداً کد نمود. این کار به این دلیل است که انژکتورها بتوانند با یونیت به درستی ارتباط بر قرار کنند و مقدار پاشش صحیحی داشته باشند.

اگر عملیات کدینگ انژکتور ها در این خودرو ها به درستی انجام نشود، چراغ اخطار موتور روشن می شود و موتور به درستی کار نمی کند. در فیلم پیش رو، نحوه ی کدینگ انژکتور BMW سری هفت مدل 2011 را با دستگاه دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید