variant coding (کدینک متغیرها)

در خودروهای هیوندای و کیا پس از تعمیراتی از قبیل تعویض یونیت به دلیل خرابی آن، نصب ایسیو جدید، باز کردن ایسیو از خودرو جهت تعمیرات و به طور کلی جدا کردن یک یونیت باید پس از نصب، آن را برای خودرو تعریف نمود تا بتواند به درستی کار کند.

این تعریف نمودن از طریق منوی عملیات variant coding یا کدینک متغیرها قابل انجام خواهد بود. اگر کدینگ متغیر انجام نشود یونیت به درستی کار نمی کند و خطای کدینگ را در دستگاه مشاهده می کنید. دقت نمایید که برای انجام این کار در اکثر یونیت ها نیازی به کد نمی باشد.

در فیلم پیش رو نحوه ی کدینگ متغییرهای یونیت فرمان برقی خودروی هیوندایی توسان مدل 2017 را با دستگاه دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید.