در برخی از انواع خودرو ها برای تنظیم یک یونیت برای خودرو و کارکرد صحیح آن نیاز است تا عملیات Variant Coding (کدینگ متغیر) برای آن یونیت انجام شود. ورینت کدینگ (کدینگ متغیر) در واقع عملیاتی است که از طریق آن یک یونیت جدید را برای خودرو تنظیم و کد می کنند تا آن یونیت بتواند بر طبق آپشن های آن خودرو عمل کند، به عبارتی توانایی های خودرو را شناسایی کند.

در فیلم پیش رو نحوه ی کدینگ یونیت ESP خودروی کیا سورنتو مدل 2013 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید. پس از تعویض یونیت ESP یا تعمیر آن لازم است که کدینگ یونیت را انجام دهید تا سیستم راه اندازی شود در غیر این صورت چراغ هشدار سیستم ESP روشن می ماند و خطای عدم پیکره بدی را داخل دستگاه عیب یاب مشاهده می کنید. برای انجام این عملیات بعد از انتخاب خودرو وارد منوی عملیات ویژه یونیت کنترل پایداری بشوید و سپس باید عملیات Variant Coding  را انتخاب کنید وعملیات را برطبق دستورات صادره از دستگاه دیاگ جی اسکن انجام دهید.