در این ویدئو نحوه تعریف کردن انژکتور جدید و همچنین تصحیح پاشش برای خودروی فورد F350 سوپر دیوتی دیزل توسط دستگاه جی اسکن به شما نشان داده می شود. همانطور که می دانید در خودرو های دیزل به علت فشار بالای ریل سوخت نحوه پاشش و مدت زمان پاشش بسیار مهم است از این رو در هنگام تعویض انژکتور باید انژکتور را به ECU خودرو شناسایی نمود که ECU بتواند مقدار و نحوه پاشش را با دقت بسیار بالا برنامه ریزی کند.

در موتورهای دیزل و به طور کلی موتورهایی که از نوع تزریق مستقیم می باشند، به علت فشار بسیار بالای تزریق سوخت، کنترل یونیت موتور باید زمان باز بودن انژکتورها را به صورت خیلی دقیق کنترل کند، زیرا ECU موتور تنها عاملی که برای تنظیم نسبت هوا به سوخت در اختیار دارد، مدت زمان باز بودن انژکتورهاست، به همین منظور نیاز است که ECU اطلاعات کامل از انژکتورهای تحت فرمان خود داشته باشد، بنابراین در این مدل خودروها باید پس از تعویض انژکتور،آن را برای یونیت موتور تعریف کنیم یا به اصطلاح کد کنیم، که در این فیلم روش کد کردن انژکتور را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید.