خودروهای کیا اوپیروس مجهز به سیستم کلید هوشمند می باشند و برای تعریف سوئیچ این خودرو باید با دستگاه جی اسکن گزینه smart key code saving را انتخاب کنید و طبق دستورالعمل هایی که دستگاه به شما می دهد، پیش بروید.