با استفاده از این قابلیت، شما می توانید گزارش کاملی از عیب یابی خودرو تهیه نمایید و در این ریپورت، اطلاعات کامل خودروی مشتری و تعمیرگاه خودرو را ثبت کنید.کدهای خطا، پارامترها و اطلاعات کارکرد خودرو در این گزارش قابلیت ثبت دارند.