با استفاده از این قابلیت در دستگاه جی اسکن می توانید، مقادیر اولیه ی گیربکس را ریست کنید و بعضی از مشکلات نرم افزاری که باعث ضربه زدن و تعویض خشن دنده ها می شود را برطرف نمایید، همچنین این عملیات ریست پس از تعویض روغن گیربکس یا تعمیرات مکانیکی و الکتریکی آن توصیه می شود.

در فیلم پیش رو نحوه ی ریست ایسیو گیربکس اتوماتیک خودروی رنو مگان را مشاهده می کنید.