در دستگاه جی اسکن عملیات ویژه ی زیادی برای ایربگ خودروی مگان وجود دارد که، این قابلیت ها شامل: پیکره بندی یونیت، قفل و باز کردن قفل یونیت، خواندن پیکره بندی و غیره می باشد.