در فیلم پیش رو، نحوه ی استفاده از قابلیت اتصال جی اسکن دو به پرینتر وای فای را مشاهده می کنید.با استفاده از این ویژگی دستگاه جی اسکن دو می توانید از صفحات مد نظر خود در جی اسکن پرینت بگیرید.