روزرسانی دیاگ جی اسکن جهت پوشش خودروهای ایرانی و خودروهای چینی در تیر ماه سال 93

دارندگان جی اسکن برای اطلاع دقیق تر از زمان دسترسی به برنامه ها و آپدیت های جدید  میتوانید در ماه های آینده با دفتر شرکت نیلی کار تماس بگیرید.

korean Engineer